Az iskola munkatársai

Vezetőség

Lissák Bertalan
igazgató
angol nyelv

Igazgatóhelyettesek

Ajler Katalin
igazgatóhelyettes
mestertanár
a felnőttoktatási tagozat vezetője
matematika, ábrázoló geometria
Müller Ágnes
igazgatóhelyettes
mestertanár
Az A szekció vezetője
olasz nyelv, latin nyelv, földrajz
Szendrei Péter
igazgatóhelyettes
mestertanár
magyar nyelv és irodalom, történelem

Adminisztráció

Fábián Judit
titkár (nappali)
Wachalné Papp Erzsébet
titkár (nappali)
Csekey Tünde
gazdasági titkár
Halla Annamária
titkár (felnőttoktatás)
Kocsis Mariann
pedagógiai asszisztens, közösségi szolgálat felelős

Könyvtár

Antalóczy Béláné
könyvtáros tanár
Németh Nikoletta
japán, koreai, könyvtár

Tanári kar

Adamis Bence
osztályfőnök
történelem, földrajz
Ágoston Enikő
mestertanár
osztályfőnök
matematika
Almásiné Gáldi Csilla
osztályfőnök
angol nyelv
Balanyi Rita
rajz és vizuális kultúra
Bardóczky Anna
testnevelés
Bartha Tiborné
osztályfőnök
ének, emberismeret és etika
Bildné Molnár Ágnes
Magyar nyelv és irodalom, német
Borbáth Gábor
fizika, kémia
Brücknerné Halász Judit
német nyelv
Brutóczky András
matematika, fizika
Csákvári Lilla
magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv
Csanádi Ágnes
osztályfőnök
angol nyelv
Cservák Andrea
az informatika és médiaismeret munkaközösség vezetője, a diákönkormányzat munkáját segítő tanár
informatika
Darabánt Emese
osztályfőnök
matematika
Deák Ferenc
mestertanár
osztályfőnök
a testnevelés munkaközösség vezetője
testnevelés
Déry Rincón Audrey Margaret
spanyol nyelv
Dickerson Willard
angol nyelv
Dr. Juhász Andrea
az angol nyelvi munkaközösség vezetője
angol nyelv
Dukayné Kneusel-Herdlicska Szilvia Veronika
a diákönkormányzat munkáját segítő tanár, a B-C szekciók vezetője
angol nyelv
Eletto Gianmaria
osztályfőnök
az olasz nyelvi munkaközösség vezetője
olasz nyelv és civilizáció, történelem
Fábián Gábor
digitális kultúra
Failné Sebestyén Ágnes
matematika
Fajcsák Éva
osztályfőnök
olasz nyelv
Fehér Gyöngyi
osztályfőnök
francia nyelv és történelem
Fekete Gabriella
matematika
Fekete Richárd
biológia, kémia
Finczinczki Zoltán
kémia
Fiumarella-Csuka Boglárka
olasz nyelv, angol nyelv
Fodor Sára
osztályfőnök
Történelem, angol nyelv
Földesi Dávid
osztályfőnök
informatika, matematika
Furiák Gergő
osztályfőnök
testnevelés
Gál Anikó
német nyelv
Gáll-Bertók Fruzsina
osztályfőnök
angol és német nyelv
Garanczi Zoltán
magyar nyelv és irodalom
Geiger Gabriella
angol nyelv
Giannelli Barbara
olasz nyelv
Gismondi Giovanni
olasz nyelv, művészettörténet
Gönczöl Marianna
osztályfőnök
matematika
Gyetvai Györgyi
olasz nyelv, földrajz
Hajba László
angol nyelv, magyar mint idegen nyelv
Hámoriné Mohay Márta
osztályfőnök
angol nyelv
Hanga Ildikó
osztályfőnök
kémia
Hazir Barbara
matematika
Hegyiné Krasnyánszki Dóra
biológia
Herczeg Annamária
magyar nyelv és irodalom, történelem
Horváth András
matematika, fizika
Kacsóné Süle Brigitta
magyar nyelv és irodalom
Krajnyák Attila
osztályfőnök
a matematikai munkaközösség vezetője
matematika, informatika
Krasznay Kinga
mestertanár
olasz nyelv
Kudella Mária
francia nyelv, magyar nyelv és irodalom
Kuruczné Horváth Gabriella
osztályfőnök
az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, az E szekció vezetője
kémia, biológia
Ladányi Edina
osztályfőnök
testnevelés
Lázár Luca
osztályfőnök
magyar nyelv és irodalom, történelem
Lobmayerné Malatinszky Gabriella
kémia, biológia
Lovas Erika
tankönyvrendelésért felelős tanár
történelem, olasz nyelv
Menyhárt Krisztina
osztályfőnök
biológia, földrajz
Mester Lívia
matematika
Mészáros Edit
a német nyelvi munkaközösség vezetője, a D szekció vezetője
német nyelv
Molnár Attila
osztályfőnök
az F szekció vezetője
informatika, matematika, filozófia
Molnár Mária
biológia
Müller-Hegedüs Anna
osztályfőnök
olasz nyelv, emberismeret és etika
Nagy Bendegúz
informatika
Nagy Kata
mestertanár
osztályfőnök
magyar nyelv és irodalom, angol nyelv
Nagy Szilvia
osztályfőnök
testnevelés
Nagyné Pálmay Piroska
matematika
Nagyné Vas Erika
mestertanár
osztályfőnök
testnevelés
Németh László
magyar nyelv és irodalom
Németh Szilvia
fizika
Papp László
rendszergazda, elektronikus naplóval kapcsolatos feladatokat ellátó tanár
mozgóképkultúra és médiaismeret
Pass Anna
osztályfőnök
angol nyelv
Pató Zoltán
a történelem munkaközösség vezetője
történelem, magyar nyelv és irodalom
Péczely Patrik
Történelem, földrajz
Péteri Zsuzsanna
osztályfőnök
matematika, fizika
Pók Tímea
rajz és vizuális kultúra
Polyák-Pásztor Diána
magyar nyelv és irodalom
Sárkány Péter
matematika, fizika
Sebestyen-Zákonyi Flóra
történelem, olasz nyelv
Séra-Rózsa Mária
Magyar, német
Simonffy Zsuzsanna
matematika
Sóskuthyné Kovács Erzsébet
osztályfőnök
a természettudományi munkaközösség vezetője
kémia-biológia
Sum Viktória
spanyol nyelv, magyar mint idegen nyelv
Szabados Péter
mestertanár
mozgóképkultúra és médiaismeret, angol nyelv
Szabó Anna Krisztina
történelem, orosz nyelv
Szabó Petra
magyar nyelv és irodalom, angol nyelv
Szabolcsi Lili
francia nyelv, magyar mint idegen nyelv
Szalai József
osztályfőnök
magyar nyelv és irodalom
Székely Réka
osztályfőnök
angol nyelv
Sztolyka Ferenc
informatika, fizika
Sztranyák Fanni
matematika, angol nyelv
Tandory Gábor
földrajz, angol nyelv
Teremy Krisztina
történelem, magyar nyelv és irodalom
Tóbiás Károly
osztályfőnök
földrajz
Tomor Judit
történelem, olasz nyelv
Tóth Dóra
a diákönkormányzat munkáját segítő tanár
Angol, média
Tóth Levente
testnevelés
Vámosné Polyák Krisztina
magyar nyelv és irodalom
Varga Bettina
matematika
Varga Boglárka
angol nyelv
Varga Csilla
digitális kultúra
Vargáné Bartha Zsuzsanna
magyar nyelv és irodalom, francia nyelv
Weigert Rebeka
magyar nyelv és irodalom, ének
Zanna Giuliana
olasz nyelv

Technikai dolgozók

Kapcsolat

Írjon üzenetet: