Felnőttképzés

Órarend a felnőttoktatási tagozaton

  Hétfő Kedd Szerda (havi 1 alkalom)   Csütörtök
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9a A   an an mt mt of ma ma                 an an dig dig ma ma ma ma I an mt dig dig bi
  B   an an mt mt fi ma ma                                 I an mt ma ma bi
9b A   mt mt ma ma mt an an                 ma ma ma ma dig dig an an   ma ma bi an an
  B   mt mt fi fi mt dig of                                 H ma ma bi an an
10a A of mt mt an an ma ma         F F     an an ma ma dig dig dig dig   mt an ma ma bi  
  B of mt mt an an ma ma   E     F F                       mt an fi fi bi  
10b A   ma ma an an mt mt mt         F F     an an dig dig ma ma       an bi of ma ma
  B dig fi fi an an mt mt mt   E     F F                       an bi of ma ma
11a A           J J     an an ma ma mt mt dig dig an an méd méd méd méd of tt1 tt1 an mt mt ma műv
  B           J J     an an ma ma mt mt                 of tt2 tt3 an mt mt ma műv
11b A                   mt mt ma ma an an méd méd méd méd an an dig dig of tt2 tt3 ma műv an mt mt
  B                   mt mt ma ma an an                 of tt1 tt1 ma műv an mt mt
12a A           CG G     ma ma an an mt mt ma ma műv műv áll áll áll áll an an mt mt ma of ér ér
  B                   ma ma an an mt mt                   an mt mt ma of ér ér
12b A             D     mt mt an an ma ma áll áll áll áll ma ma műv műv of mt mt an ma   ér ér
  B                   mt mt an an ma ma                 of mt mt an ma an ér ér
ma magyar
mt matematika
történelem
an angol
fi fizika
kémia
földrajz
bi biológia
dig, inf digitális kultúra, informatika
műv művészetek
of osztályfőnöki
ér érettségi előkészítő (biológia, földrajz, inform.)
méd média ismeret
tt természettudomány
áll állampolgári ismeretek

Jelmagyarázat

a félkövérrel szedett órák A és B héten különböznek. A sárga hátterű órák 4 hetes váltásban működnek, amelyeket az osztályfőnök tud pontosabb információval szolgálni.

C: Angol érettségi előkészítő 12.a Almásiné Gáldi Csilla angol I.
D: Angol érettségi előkészítő 12.b Almásiné Gáldi Csilla angol I.
E: Angol korrepetálás 10. évf. Almásiné Gáldi Csilla angol I.
F: Angol érettségi előkészítő 10.évfolyam Pass Anna angol III.
G: Angol érettségi előkészítő 12.a Pass Anna angol III.
H: Angol korrepetálás 9.b Pass Anna angol III.
I: Angol korrepetálás 9.a Vincze Gábor olasz II.
J: Földrajz érettségi előkészítő 11.a és 11.b Tóbiás Károly fszt. 9.
K: Tanulásmódszertan (időpontok a faliújságon) Gönczöl Marianna fszt. 16.

Kapcsolat

Írjon üzenetet: