Iskolánk

Könyvtár

Szeretettel köszöntjük minden olvasónkat, könyvtárunk látogatóit és virtuális követőit!

Nyitva tartás:

 • hétfő: 9.00 – 17.00
 • kedd: 8.00 – 16.00
 • szerda: 8.00 – 16.00
 • csütörtök: 8.00 – 17.00;
 • péntek: 8.00 – 14.00

Elérhetőség: +36 1 262 3599 / 103

Könyvtárosok:
Antalóczy Béláné: icoczy@freemail.hu
Németh Nikoletta: nikoletta.89@gmail.com

A könytár katalógusa >

A könyvtárról

Céljaink
Könyvtárunk az iskolai oktató-nevelő munka eszköztára, a diákok tanulásának és művelődésének szellemi bázisa. A gyűjtemény tükrözi iskolánk célkitűzéseit, tantárgyi rendszerét. Fontosnak tartjuk, hogy itt helyet kapjanak a diákok a kulturált kikapcsolódásra. Nevelési célunk, hogy diákjainkat megtanítsuk az önálló ismeretszerzésre, és az ehhez szükséges eszközök (könyv, katalógus, elektronikus dokumentumok) használatára.

A Hely
A könyvtár a III. emeleten, a díszterem fölött helyezkedik el 185 m2-en. A könyvek nagyrészt szabadpolcon találhatók, de bizonyos gyűjteményrészek a folyosón helyezkednek el, és működnek kihelyezett kiskönyvtárak is, amik a különböző tantárgyak tanítását segítik. A könyvtár berendezései és elrendezése lehetővé teszik, hogy egy időben különféle programokat lehessen tartani: tanórákat, filmnézést, kutatást és tanulást, kölcsönzést. Egy egész osztály részt tud venni szakórákon, könyvtári órákon.

A helyiség meleg színű bútorai nagyon barátságosak. Egyik tanulónk hat hatalmas puffokat varrt a könyvtár részére, ezeket a tanulók nagyon szeretik.

Szolgáltatások

NAPPALI TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA
» Kölcsönzés
Tankönyveket a tanév elején lehet kikölcsönözni. A kölcsönözhető könyvek száma: 4 kötet, kölcsönzési idő: 3 hét, és 2-szer hosszabbítható.

Kölcsönözhetőek még CD-ROM-ok, zenei CD-lemezek, videó- és DVD filmek egy hétre.

FELNŐTT TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA
» Kölcsönzés
Tankönyveket a tanév elején, szeptember 15. után lehet kikölcsönözni, ezeket tanév végéig használhatják.
A kölcsönzési idő: 3 hét.

» Kiiratkozás
Ha a diák elhagyja az iskolát, a könyvtári könyveket vissza kell hoznia.

MINDEN TANULÓ SZÁMÁRA
» Internethasználat
4 számítógép áll rendelkezésre. Előzetes bejelentkezés a használatukhoz nem szükséges.

» Filmvetítés
Lehetőség van filmet nézni, csoportosan vagy egyénileg

» Fénymásolás és nyomtatás
Fénymásolatot a könyvtárban lévő könyvekből készítünk, amennyiben szükség van rá. Részletekről, papírköltségről helyben lehet tájékozódni..

» Zenehallgatás
Rádió, CD, kazetta

» Folyóiratok
Helyben olvashatók

» Tájékoztatás és irodalomjegyzék
A könyvtárosok kérés szerint irodalomjegyzéket készítenek.

» Könyvtárhasználati órák
A tanév során könyvtárhasználati ismeretekről könyvtári órákat tartunk.

» Kikapcsolódás
Az olvasótermi részben lehetőség van olvasni, tanulni, pihenni.

» Kulturális programok
A könyvtár sokféle kulturális eseményt szervez, ezek mindenki számára nyitottak!

Könyvtárhasználati szabályok

Beiratkozás
A könyvtárat az iskola tanárai, nappali és felnőtt tagozatos diákjai használhatják. A beiratkozás és a használat díjtalan. A nappali tagozatos diákok tanév kezdéskor automatikusan tagjaivá válnak a könyvtárnak. A felnőtt tagozatos diákok az iskola által érvényesített diákigazolvánnyal vagy személyigazolvánnyal, lakcímük és telefon elérhetőségük megadásával iratkozhatnak be.

A használat módjai
A könyvtár használata során az iskolában megszokott kulturált viselkedést kérjük a tanulóktól. Nem szabad enni, inni, szemetelni, hangoskodni. Óra után a székeket, asztalokat vissza kell tenni a helyükre, a termet rendben kell elhagyni.

Kölcsönzés
Kölcsönzéskor a tanuló aláírásával igazolja a dokumentum átvételét. A dokumentumért a felelősség mindig azt a tanulót illeti, aki a kölcsönzést aláírásával igazolta. Mivel a diákoknak a tanulási segédkönyveket, tankönyveket minden nap magukkal kell hozniuk, ennek elmulasztását nem pótolhatják a könyvtárból. A kölcsönzés lejártakor a tanuló köteles a dokumentumokat a könyvtárba visszahozni vagy a kölcsönzést meghosszabbítani.

Helyben használható könyvek
Helyben használhatók a következő könyvek: a kézikönyvtár könyvei (lexikonok, szótárak, adattárak, térképek, kronológiák és szakkönyvek), a tankönyvgyűjtemény könyvei (minden tankönyvből egy-egy példány), továbbá a folyóiratok.

Csoportos használat
A könyvtárban gyakran zajlanak szakórák, projektfoglalkozások. Ilyenkor a szolgáltatások korlátozottan működnek.

Kihelyezett letétek
A gyűjtemény egy része a tantárgyi munkaközösségeknél található. Ezt a letéti állományt a szaktanárok használják. A letéti állományok a szaktanárok felkészülését, önképzését, a tanítást szolgálják.

Kártérítés, felelősség
A kölcsönző tanuló anyagilag felel a kikölcsönzött dokumentumért, és ha az megrongálódik vagy elvész, akkor egy azonos mű hibátlan példányával kell pótolni.

A tanulói jogviszony megszüntetése előtt a tanulónak rendeznie kell a könyvtári tartozásokat, amiről a könyvtárostanár igazolást ad.

Akik nem tartják be a könyvtár szabályait, azoktól az igazgató időlegesen vagy végleg megvonhatja a kölcsönzés és internet használat jogát. Az olvasók pedig, ha problémájuk vagy panaszuk van, a könyvtárostanárhoz vagy az iskola igazgatójához fordulhatnak a probléma megoldása céljából.

Könyvtárpedagógiai munka

A könyvtárhasználati ismeretek elsajátítása szerepel a NAT-ban, így része a magyar irodalom és az informatika tantárgyak tananyagának. Ezen kívül bármilyen szakórához kapcsolódhat könyvtárhasználati foglalkozás. A könyvtárismereti foglalkozásokat a könyvtárostanárok a 9-10. évfolyamosoknak tartják, majd lehetőség szerint mindezeket gyakorlás és ismétlés révén elmélyítés céljából felsőbb éves tanulóknak is.

A témák a következők:

 • Az iskolai könyvtár bemutatása, szolgáltatásai, használata
 • A könyvtárak szolgáltatásai
 • A különböző könyvtártípusok és azok használata
 • A könyvtári dokumentumok, mint információs források
 • A könyvtári honlapok, online könyvtárak ismerete
 • A könyvtári katalógusok jellemzői, használatuk elsajátítása
 • A szellemi munka technikája: cédulázás, jegyzetkészítés, bibliográfia készítése
 • A könyv és a könyvtárak története
 • Az információszerzés hagyományos és nem hagyományos eszközeinek összehasonlítása

Az informatika tantárgy érettségi témakörébe tartozik a könyvtárismeret is. Ezért az érettségire készülő diákoknak felkészítésre, konzultációra van lehetőségük.

Kapcsolat

Írjon üzenetet: