Elérhetőségeink:
Telefon: 06 (1) - 262-35-99
Email: titkarsag.esti@gmail.com

1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 28-32

FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT

OM azonosító: 035236
Jelentkezés a 2018 / 2019-es tanévre

Beíratkozás az estis iskolatitkárnál a portával szemben.

Szükséges iratok:
 • Előző bizonyítvány(ok)
 •  Személyi igazolvány
 •  A következő okmányok fénymásolata:
  •  személyi igazolvány
  •  lakcímkártya
  • TAJ kártya
  •  OM kártya (ha van)
A jelentkezési lapot a beiratkozáskor az iskolában töltheti ki.

Tudnivalók a jelentkezés előtt:

A Kőbányai Szent László Gimnázium Felnőttoktatási Tagozatán a tanítás esti munkarend szerint folyik. Tagozatunkon a képzés ingyenes, a térítési díj fizetési kötelezettség megszűnt.

A 2011. évi CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint:
60. § (3) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja tanulmányait felnőttoktatás keretében, melyben a tizenhatodik életévét betölti.”
45. § (3) A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti.”
Tagozatunkon a tanulóknak évközi (negyedéves, féléves, háromnegyed éves) és év végi beszámolási kötelezettségei - írásbeli és szóbeli vizsgái - vannak. Aki évközi vagy év végi vizsgakötelezettségeit nem teljesíti, tanulói jogviszonyát megszűntetjük.

Tanítási napok a 2018 / 2019-es tanévben:

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
9. évfolyam X   4 hetente egy alkalommal X
10. évfolyam   X X
11. évfolyam   X X
12. évfolyam X   X

A tagozaton tanított tárgyak ütemezése:

Tantárgy 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12.évf.
Magyar nyelv X X X X
Magyar irodalom X X X X
Matematika X X X X
Történelem X X X X
Angol nyelv X X X X
Fizika X X    
Kémia X X    
Biológia   X X  
Földrajz X X    
Informatika     X  
Etika       X

Különbözeti vizsga a 10-12. évfolyamra jelentkezőknek:
A különbözeti vizsga szükségességét a beiratkozás során, a bizonyítvány megtekintése után állapítjuk meg.
Érettségi vizsga: A hatályos jogszabályok szerint az iskolával tanulói jogviszonnyal rendelkezőknek nem kell az érettségi vizsgáért fizetni.
Tankönyvek: A tankönyvek beszerzéséről mindenki saját maga gondoskodik. A szükséges tankönyvek listáját és a beszerzési helyek címeit az első tanítási napon kapják meg, illetve azután megtekinthető lesz a hirdető táblánkon (a porta előterében).
Családi pótlék jár a szülőnek vagy diáknak a jogszabályban meghatározott korig.
Diákigazolványt minden tanuló igényelhet. A jelen törvények szerint kedvezményes MÁV és BKK bérlet váltható az estis diákigazolvánnyal. Amennyiben a tanuló tanulói jogviszonya megszűnik, a diákigazolványt le kell adni az iskolában. A jogosulatlan diákigazolvány használat eljárást von maga után.
Társadalombiztosítás (TB) és árvaellátás nem jár az esti tagozatos tanulóknak.
2017/2018. tanév
Osztály Osztályterem Osztályfőnök
9.a Fsz.12. Fehér Gyöngyi
9.b Fsz.16. Tóbiás Károly
10.a Fsz.8. Palkó Tamás
10.b Fsz.9. Almásiné Gáldi Csilla
11.a Fsz.10. Hámoriné Mohay Márta
11.b Fsz.18. Gönczöl Marianna
12.a Fsz.11. Ajler Katalin
12.b Fsz.17. Pass Anna
   
Csengetés hétfő,
kedd, csütörtök
Szerdai csengetés
1. óra 1500- 1540 1-2. óra 1500- 1620
2. óra 1545- 1625 3-4. óra 1630- 1750
3. óra 1635-1715 5-6. óra 1800- 1920
4. óra 1725-1805 7-8. óra 1930- 2050
5. óra 1815-1855
6. óra 1900-1940
7. óra 1945-2025
8. óra 2030-2110

Jelentkezési lap letölthető, vagy kérhető az iskola portáján.

 
 

 
© Copyright 2009. Szent László Gimnázium. Készítette: Palkó Tamás