Elérhetőségeink:
Telefon: 06 (1) - 262-35-99
Email: titkarsag.esti@gmail.com

1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 28-32

FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT

OM azonosító: 035236
Nyári tudnivalók

Első tanítási nap: 9. és 10. évfolyam: 2019. szeptember 2., hétfő 15 óra
  11. és 12. évfolyam: 2019. szeptember 3., kedd 15 óra

Beíratkozás az estis iskolatitkárnál a portával szemben.

Szükséges iratok:
 • Előző bizonyítvány(ok)
 •  Személyi igazolvány
 •  A következő okmányok fénymásolata:
  •  személyi igazolvány
  •  lakcímkártya
  •  TAJ kártya
  •  Oktatási azonosító
A jelentkezési lapot innen letöltheti, vagy a beiratkozáskor az iskolában töltheti ki.

Tudnivalók a jelentkezés előtt:

A Kőbányai Szent László Gimnázium Felnőttoktatási Tagozatán a tanítás esti munkarend szerint folyik. Tagozatunkon a képzés ingyenes, a térítési díj fizetési kötelezettség megszűnt.

A 2011. évi CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint:
60. § (3) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja tanulmányait felnőttoktatás keretében, melyben a tizenhatodik életévét betölti.”
45. § (3) A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti.”
Tagozatunkon a tanulóknak évközi (negyedéves, féléves, háromnegyed éves) és év végi beszámolási kötelezettségei - írásbeli és szóbeli vizsgái - vannak. Aki évközi vagy év végi vizsgakötelezettségeit nem teljesíti, tanulói jogviszonyát megszűntetjük.

Tanítási napok a 2019 / 2020-as tanévben:

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök
9. évfolyam X   4 hetente egy alkalommal X
10. évfolyam X   X
11. évfolyam   X X
12. évfolyam   X X

A tagozaton tanított tárgyak ütemezése:

Tantárgy 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12.évf.
Magyar nyelv X X X X
Magyar irodalom X X X X
Matematika X X X X
Történelem X X X X
Angol nyelv X X X X
Fizika X X    
Kémia X X    
Biológia   X X  
Földrajz X X    
Informatika     X  
Etika       X

Különbözeti vizsga a 10-12. évfolyamra jelentkezőknek:
A különbözeti vizsga szükségességét a beiratkozás során, a bizonyítvány megtekintése után állapítjuk meg.
Érettségi vizsga: A hatályos jogszabályok szerint az iskolával tanulói jogviszonnyal rendelkezőknek nem kell az érettségi vizsgáért fizetni.
Tankönyvek: A tankönyvek beszerzéséről mindenki saját maga gondoskodik. A szükséges tankönyvek listáját és a beszerzési helyek címeit az első tanítási napon kapják meg, illetve azután megtekinthető lesz a hirdető táblánkon (a porta előterében).
Családi pótlék jár a szülőnek vagy diáknak a jogszabályban meghatározott korig.
Diákigazolványt minden tanuló igényelhet. A jelen törvények szerint kedvezményes MÁV és BKK bérlet váltható az estis diákigazolvánnyal. Amennyiben a tanuló tanulói jogviszonya megszűnik, a diákigazolványt le kell adni az iskolában. A jogosulatlan diákigazolvány használat eljárást von maga után.
Társadalombiztosítás (TB) és árvaellátás nem jár az esti tagozatos tanulóknak.