HU | EN | FR | DE | IT | ES | JP

Iskolánk

...

Munkatársaink

Iskolavezetőség


Lissák Bertalan

igazgató
angol nyelv

lissak.bertalan@szlgbp.hu

Ajler Katalin

igazgatóhelyettes, mestertanár, a felnőttoktatási tagozat vezetője
matematika

ajler.katalin@szlgbp.hu

Müller Ágnes

igazgatóhelyettes, mestertanár, osztályfőnök, a magyar-olasz két tanítási nyelvű (A) szekció vezetője
olasz nyelv, latin nyelv, földrajz olasz nyelven

muller.agnes@szlgbp.hu

Szendrei Péter

igazgatóhelyettes, mestertanár
magyar nyelv és irodalom, történelem

szendrei.peter@szlgbp.hu

Titkárság


Fábián Judit

iskolatitkár (nappali), oktatásszervező

fabian.judit@szlgbp.hu

Wachalné Papp Erzsébet

iskolatitkár (nappali), oktatásszervező

wachalne.erzsebet@szlgbp.hu

Halla Annamária

iskolatitkár (felnőttoktatás)

halla.annamaria@szlgbp.hu

Csekey Tünde

gazdasági ügyintéző

csekey.tunde@szlgbp.hu

Kocsis Mariann

Pedagógusasszisztens, oktatástechnikus, közösségi szolgálat felelőse

kocsis.mariann@szlgbp.hu

Könyvtár


Antalóczy Béláné

könyvtáros tanár

antaloczy.agnes@szlgbp.hu

Németh Nikoletta

japán nyelv, koreai nyelv, könyvtár

nemeth.nikoletta@szlgbp.hu

Tanári kar


Adamis Bence

osztályfőnök
földrajz, történelem

adamis.bence@szlgbp.hu

Ágoston Enikő

osztályfőnök, mestertanár
matematika

agoston.eniko@szlgbp.hu

Bajzáth Adrienn

testnevelés

pajer.adrienn@szlgbp.hu

Balanyi Rita

rajz és vizuális kultúra

balanyi.rita@szlgbp.hu

Bardóczky Anna Fruzsina

testnevelés

bardoczky.anna@szlgbp.hu

Bartha Tibor

ének

bartha.tibor@szlgbp.hu

Bartha Tiborné Ábrahám Katalin

osztályfőnök
ének, emberismeret és etika

bartha.katalin@szlgbp.hu

Bildné Molnár Ágnes

magyar nyelv és irodalom, német nyelv

bildne.agnes@szlgbp.hu

Boronyai Zoltán

testnevelés

boronyai.zoltan@szlgbp.hu

Brücknerné Halász Judit

német nyelv

brucknerne.judit@szlgbp.hu

Bükkösi Hajnal

magyar nyelv és irodalom

bukkosi.hajnal@szlgbp.hu

Csákvári Lilla Andrea

olasz nyelv, magyar nyelv és irodalom

csakvari.lili@szlgbp.hu

Csanádi Ágnes Judit

angol nyelv, emberismeret és etika

csanadi.agnes@szlgbp.hu

Cservák Andrea Mária

az informatika és médiaismeret munkaközösség vezetője,
a diákönkormányzat munkáját segítő tanár
digitális kultúra

cservak.andrea@szlgbp.hu

Darabánt Emese

matematika

darabant.emese@szlgbp.hu

Deák Ferenc

a testnevelés munkaközösség vezetője, osztályfőnök, mestertanár
testnevelés

deak.ferenc@szlgbp.hu

Dezső Ágnes

matematika magyar és olasz nyelven

dezso.agnes@szlgbp.hu

Dickerson Willard Wilton

angol nyelv

dickerson.willard@szlgbp.hu

Dukayné Kneusel H. Szilvia

a diákönkormányzat munkáját segítő tanár, az angol tagozatos szekció (B-C) vezetője
angol nyelv

dukayne.szilvia@szlgbp.hu

Eletto Gianmaria Domenico

olasz nyelv, olasz célnyelvi civilizáció, történelem olasz nyelven

eletto.gianmaria@szlgbp.hu

Fábián Gábor

digitális kultúra

fabian.gabor@szlgbp.hu

Failné Sebestyén Ágnes Mária

matematika

failne.agnes@szlgbp.hu

Fajcsák Éva Anna

az olasz nyelvi munkaközösség vezetője, osztályfőnök
olasz nyelv

fajcsak.eva@szlgbp.hu

Fekete Gabriella

matematika

fekete.gabriella@szlgbp.hu

Fekete Richárd Marcell

biológia, kémia

fekete.richard@szlgbp.hu

Fiumarella-Csuka Boglárka

osztályfőnök
olasz nyelv, angol nyelv

csuka.boglarka@szlgbp.hu

Fodor Sára Erzsébet

történelem, angol nyelv

fodor.sara@szlgbp.hu

Földesi Dávid

osztályfőnök
digitális kultúra, matematika

foldesi.david@szlgbp.hu

Furiák Gergő

osztályfőnök
testnevelés

furiak.gergo@szlgbp.hu

Gál Anikó Ildikó

német nyelv

gal.aniko@szlgbp.hu

Gáll-Bertók Fruzsina

osztályfőnök
angol, német nyelv

bertok.fruzsina@szlgbp.hu

Giannelli Barbara Réka

olasz nyelv

gianelli.barbara@szlgbp.hu

Gismondi Giovanni Domenico

olasz nyelv, művészettörténet olasz nyelven

gismondi.giovanni@szlgbp.hu

Gyetvai Györgyi

olasz nyelv, földrajz olasz nyelven

gyetvai.gyorgyi@szlgbp.hu

Hajba László

angol nyelv, magyar mint idegen nyelv

hajba.laszlo@szlgbp.hu

Hanga Ildikó

osztályfőnök
biológia, kémia

hanga.ildiko@szlgbp.hu

Hegedüs Anna

olasz nyelv, emberismeret és etika

hegedus.anna@szlgbp.hu

Hegyiné Krasnyánszki Dóra

biológia

hegyine.dora@szlgbp.hu

Herczeg Annamária

magyar nyelv és irodalom, történelem

herczeg.annamaria@szlgbp.hu

Horváth András

matematika, fizika

horvath.andras@szlgbp.hu

Huszárné Bibok Erika Borbála

angol nyelv

huszarne.erika@szlgbp.hu

Jantal-Varga Zoltán

osztályfőnök, a német és rajz tagozatos szekció (D) vezetője
német nyelv, magyar mint idegen nyelv, történelem

jantal-varga.zoltan@szlgbp.hu

Dr. Juhász Andrea

az angol nyelvi munkaközösség vezetője

angol nyelv

juhasz.andrea@szlgbp.hu

Kacsóné Süle Brigitta

magyar nyelv és irodalom

kacsone.brigitta@szlgbp.hu

Kassai Zsuzsanna

angol nyelv

kassai.zsuzsanna@szlgbp.hu

Kerling Etelka

történelem

kerling.etelka@szlgbp.hu

Klabacsek Rita

orosz nyelv

Kolcza Zsófia

magyar nyelv és irodalom, történelem

kolcza.zsofia@szlgbp.hu

Krajnyák Attila János

a matematika-munkaközösség vezetője, osztályfőnök
matematika, informatika

krajnyak.attila@szlgbp.hu

Krasznay Kinga Mária

mestertanár
olasz nyelv

krasznay.kinga@szlgbp.hu

Kudella Mária

francia nyelv, magyar nyelv és irodalom

kudella.maria@szlgbp.hu

Kuruczné Horváth Gabriella

az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, osztályfőnök, a biológia-kémia tagozatos (E) szekció vezetője
kémia, biológia

kuruczne.gabriella@szlgbp.hu

Ladányi Edina

testnevelés

ladanyi.edina@szlgbp.hu

Lázár Luca Zsuzsanna

osztályfőnök
magyar nyelv és irodalom, történelem

lazar.luca@szlgbp.hu

Lobmayerné Malatinszky Gabriella

osztályfőnök
kémia, biológia

lobmayerne.gabriella@szlgbp.hu

Lovas Erika

történelem magyar és olasz nyelven

lovas.erika@szlgbp.hu

Menyhárt Krisztina

osztályfőnök
biológia, földrajz

menyhart.krisztina@szlgbp.hu

Mester Lívia

matematika

mester.livia@szlgbp.hu

Mészáros Edit

a német nyelvi munkaközösség vezetője
német nyelv

meszaros.edit@szlgbp.hu

Molnár Attila

osztályfőnök, az informatika és tömegkommunikáció tagozatos (F) szekció vezetője
informatika, matematika, filozófia

molnar.attila@szlgbp.hu

Nagy Bendegúz

digitális kultúra

nagy.bendeguz@szlgbp.hu

Nagy Katalin

a magyar nyelvi munkaközösség vezetője, osztályfőnök, mestertanár
angol nyelv, magyar nyelv és irodalom

nagy.katalin@szlgbp.hu

Nagy Szilvia Viktória

osztályfőnök
testnevelés

nagy.szilvia@szlgbp.hu

Nagyné Pálmay Piroska

matematika

nagyne.piroska@szlgbp.hu

Nagyné Vas Erika

mestertanár
testnevelés

nagyne.erika@szlgbp.hu

Németh Szilvia

fizika

nemeth.szilvia@szlgbp.hu

Papp László

rendszergazda
tömegkommunikáció

papp.laszlo@szlgbp.hu

Pató Zoltán

osztályfőnök
történelem, magyar nyelv és irodalom

pato.zoltan@szlgbp.hu

Péteri Zsuzsanna

osztályfőnök
fizika, matematika

peteri.zsuzsanna@szlgbp.hu

Pók Tímea

rajz és vizuális kultúra

pok.timea@szlgbp.hu

Polyák-Pásztor Diána

magyar nyelv és irodalom, történelem

polyak-pasztor.diana@szlgbp.hu

Sárkány Péter

mestertanár
matematika, fizika

sarkany.peter@szlgbp.hu

Sibak Zsuzsanna

osztályfőnök
tömegkommunikáció

sibak.zsuzsanna@szlgbp.hu

Simonffy Zsuzsanna

matematika

simonffy.zsuzsanna@szlgbp.hu

Somkövi Bernadett

olasz nyelv, tanulásmódszertan

somkovi.bernadett@szlgbp.hu

Sóskuthyné Kovács Erzsébet

a természettudományi munkaközösség vezetője
kémia, biológia

soskuthy.erzsebet@szlgbp.hu

Sum Viktória Ilona

spanyol nyelv, magyar mint idegen nyelv

sum.viktoria@szlgbp.hu

Szabados Péter

mozgóképkultúra és médiaismeret, angol nyelv

szabados.peter@szlgbp.hu

Szabó Adrienn

spanyol nyelv

szabo.adrienn@szlgbp.hu

Szabó Anna Krisztina

osztályfőnök
orosz nyelv, történelem

szabo.anna@szlgbp.hu

Szabolcsi Lili

francia nyelv, magyar mint idegen nyelv

szabolcsi.lili@szlgbp.hu

Székely Réka Erzsébet

osztályfőnök
angol nyelv

szekely.reka@szlgbp.hu

Sztranyák Fanni

matematika, angol nyelv

sztranyak.fanni@szlgbp.hu

Tandory Gábor

UNESCO-összekötő tanár
földrajz, angol nyelv

tandory.gabor@szlgbp.hu

Teremy Krisztina Anna

a történelem munkaközösség vezetője
magyar nyelv és irodalom, történelem

teremy.krisztina@szlgbp.hu

Tomor Judit

történelem, olasz nyelv

tomor.judit@szlgbp.hu

Tóth Dóra

angol nyelv

toth.dora@szlgbp.hu

Varga Bettina

matematika

varga.bettina@szlgbp.hu

Varga Boglárka

a diákönkormányzat munkáját segítő tanár
angol nyelv

varga.boglarka@szlgbp.hu

Varga Csilla

digitális kultúra

varga.csilla@szlgbp.hu

Vargáné Bartha Zsuzsanna

magyar nyelv és irodalom

vargane.zsuzsanna@szlgbp.hu

Weigert Rebeka

magyar nyelv és irodalom

weigert.rebeka@szlgbp.hu