HU | EN | FR | DE | IT | ES | JP

Felnőttoktatás

...

A felnőttoktatásról

A Kőbányai Szent László Gimnázium Felnőttoktatási Tagozatán a tanítás esti munkarend szerint folyik. Tagozatunkon a képzés ingyenes, a térítési díj fizetési kötelezettség megszűnt.

A 2011. évi CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint:

45. § (3) A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti.”
60. § (3) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja tanulmányait felnőttoktatás keretében, melyben a tizenhatodik életévét betölti.”

Tagozatunkon a tanulóknak évközi (negyedéves, féléves, háromnegyed éves) és év végi beszámolási kötelezettségei – írásbeli és szóbeli vizsgái – vannak. Aki évközi vagy év végi vizsgakötelezettségeit nem teljesíti, tanulói jogviszonyát megszüntetjük.

Tanítás rendje 2023/24-es tanévben:

  hétfő kedd szerda csütörtök
9. évfolyam X   4 hetente egy alkalommal X
10. évfolyam X   X
11. évfolyam   X X
12. évfolyam   X X
Tanítás rendje az esti tagozaton

Tantárgyak ütemezése

Tantárgy9. évf.10. évf.11. évf.12.évf.
Magyar nyelvXXXX
Magyar irodalomXXXX
MatematikaXXXX
TörténelemXXXX
Angol nyelvXXXX
FizikaXX  
KémiaXX  
BiológiaX 
FöldrajzXX  
Digitális kultúraX XX 
Műveszetek  X
MédiaismeretX
TermészettudományX
Tantárgyak ütemezése

Egyéb tudnivalók

Különbözeti vizsga a 10-12. évfolyamra jelentkezőknek

A különbözeti vizsga szükségességét a beiratkozás során, a bizonyítvány megtekintése után állapítjuk meg.

Érettségi vizsga

A hatályos jogszabályok szerint az iskolával tanulói jogviszonnyal rendelkezőknek nem kell az érettségi vizsgáért fizetni.

Tankönyvek

A tankönyvek beszerzéséről mindenki saját maga gondoskodik. A szükséges tankönyvek listáját a szaktanároktól tudják meg.

Családi pótlék

Családi pótlék jár a szülőnek vagy diáknak a jogszabályban meghatározott korig.

Diákigazolvány

Diákigazolványt minden tanuló igényelhet. A jelen törvények szerint kedvezményes MÁV és BKK bérlet váltható az estis diákigazolvánnyal. Amennyiben a tanuló tanulói jogviszonya megszűnik, a diákigazolványt le kell adni az iskolában. A jogosulatlan diákigazolvány-használat eljárást von maga után.

Társadalombiztosítás és árvaellátás

Társadalombiztosítás (TB) és árvaellátás nem jár az esti tagozatos tanulóknak.