UNESCO társult iskola 1967 óta

A hónap eseményei,
Központi írásbeli felvételi tájékoztató
és terembeosztás
,
Tájékoztató az írásbeli eredményekkel kapcsolatban,
Igazgató úr tájékoztatója a beiskolázásról,
Iskolánkat, képzéseinket ismertető filmjeink,
Kréta elérésünk,
E-ügyintézés,


A Szent László Gimnázium

Üdvözöljük
a Szent László Gimnázium
Honlapján!

Az iskola OM azonosítója:035236, Telephely: 001
címe: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma S. út 28-34.
telefonszáma: 262-3599
Az iskola alapítványa: Összefogás a Szent László Gimnáziumért
11710002-20048556, OTP X. kerületi fiók, Kőrösi Csoma Sándor sétány
A honlaphoz 1024x768 -as képernyőfelbontás
és Internet Explorer ajánlott.


A központi írásbeli felvételi vizsgáról

 A központi írásbeli felvételi vizsga 8. osztályos tanulók számára, 2021. január 23-án (szombaton) 10 órakor kezdődik.

Érkezés: 9.30-órára.
A járványügyi helyzet miatt az intézménybe csak a felvételiző diák léphet be!
(maszk viselése kötelező)

Szükséges felszerelés: fényképes igazolvány, (diákigazolvány, személyi igazolvány vagy útlevél) toll, körző, vonalzó.

Forgatókönyv:       10 - 10.45 : magyar nyelvi feladatlap,
                         15 perc szünet
                             11 - 11.45 : matematika feladatlap

Számológépet, mobiltelefont nem lehet használni.

A szakvéleménnyel rendelkező tanulók, a gimnázium által megküldött határozatban foglaltaknak megfelelően tudják teljesíteni az írásbeli felvételit.

Ha valaki jelentkezett, de nem találja a nevét a táblázatban, vagy betegség miatt a pótnapon szeretne írásbeli vizsgát tenni, az kérjük, hogy jelezze a beiskolazas2021@szlgbp.hu e-mail címen."


Tisztelt Szülő!
Kedves Felvételiző Diák!

Az írásbeli vizsga feladatlapjai és javítókulcsai 2021. január 23-án 13 órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.

A kijavított írásbeli dolgozatokat a gimnázium dísztermében, 2021. január 29-én, pénteken 9 órától 17 óráig lehet digitálisan rögzíteni (lefényképezni). A hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén az értékelésre észrevételt lehet tenni. Az értékeléssel kapcsolatos észrevételt írásban a beiskolazas2021@szlgbp.hu e-mail címre az iskola igazgatójának címezve 2021. február 1. napján 16 óráig lehet benyújtani. Az észrevételre az iskolai határozatot február 4., csütörtök 16 óráig kapják meg elektronikus válaszlevélben.

Kérjük az észrevételhez csatolja a következő adatokat:
        • a tanuló neve
        • a tanuló oktatási azonosító száma
        • a szülő telefonszáma
        • az észrevétellel kapcsolatos feladatrész fotója.

Az írásbeli dolgozatok értékelő lapjait 2021. február 3-án szerdán 8.30-tól-16.30-ig lehet átvenni. Amennyiben a tanuló észrevételt nyújtott be, abban az esetben az értékelő lapot 2021. február 5-én 8-14 óra között tudja átvenni a gimnázium titkárságán.

Ha az észrevételt az iskolai döntés után is fenntartja, akkor újra az iskolán keresztül (az Oktatási Hivatalnak címezve) nyújthat be fellebbezést február 7., vasárnap 16 óráig szintén a beiskolazas2021@szlgbp.hu elektronikus címen. (Az Oktatási Hivatal a fellebbezést 8 napon belül bírálja el.)


Tisztelt Szülők!
Kedves Nyolcadikos Diákok!

Az iskolai nyílt napokat idén nem szervezhettük meg, de ezzel az írással is segíteni szeretném az iskolaválasztást.

A Szent László Gimnáziummal majd ötven éves a személyes kapcsolatom, mert 1971-ben, elsős gimnazistaként léptem át először az iskola küszöbét. Meggyőződéssel állíthatom, hogy tantestületünk kiváló felkészültségű pedagógusokból áll, erős kötődéssel a Szent László Gimnáziumhoz. A tanári kar egynegyede iskolánk növendéke volt valamikor. Iskolánk népszerű a pályakezdő tanárok között is, a nagy tapasztalattal rendelkező tanárok mellett sok a fiatal pedagógusunk. Iskolánk pedagógiai programja a hagyományokra épül, és – bár sok minden megváltozott az elmúlt húsz évben – a korábbról örökölt alapvető értékek mentén fejlődtünk.

Melyek ezek az értékek?

Elsősorban a diákközpontúság, ami abban nyilvánul meg, hogy szándékaink szerint minél teljesebb legyen tanítványaink iskolai élete. A magas színvonalú oktatáson túl a diákprogramok változatossága, gazdagsága miatt szeretik diákjaink az iskolát. Ezt abból is tudjuk, hogy végzett diákjaink mindig nagy szeretettel és nosztalgiával emlékeznek vissza a diákéletre. Mindannyiunk számára fontos, hogy a hozzánk felvett diákok boldogan töltsék el nálunk középiskolai éveiket.

A sportéletet a Szent László Gimnázium Diáksport Egyesülete szervezi: gyeplabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda mellett a lány tornász csapat és az úszók is szép sikereket érnek el a Diákolimpiákon. Testnevelő tanáraink és az edzők évről-évre hozzák az eredményeket diákjainkkal, úgy, hogy iskolánk sok-sok éve mindig a legeredményesebb iskolák között szerepel a Budapesti Diákolimpián.

A tanulmányokhoz is sok program kapcsolódik, ami hozzájárul ahhoz, hogy a tanulás ne csak a kötelességek teljesítéséről szóljon, hanem élményt is jelentsen. Az iskolának sok nemzetközi kapcsolata van: rendszeresen szervezünk diákcseréket (elsősorban olasz, német, belga és lengyel iskolákkal), továbbá részt veszünk európai projektekben (Erasmus Plus, Peace Camp és más). Ezek egyrészt jó lehetőséget jelentenek a nyelvgyakorlásra, másrészt szakmai együttműködések is, ami diákjaink későbbi pályaválasztása szempontjából fontos lehet. A kötelező két idegen nyelv mellett japán és koreai nyelvet is lehet tanulni szakköri keretben. A szabadidős lehetőségek közül ki szeretném emelni a különböző szakköröket a színjátszókört, a musical stúdiót, az énekkart. Az iskola rendelkezik egy saját táborral a Balaton partján, Balatonszepezden, ahol diákjaink együtt nyaralhatnak – ez szintén sok élmény forrása.

A tanulmányok terén ki szeretném emelni a nyelvtanulás fontosságát, amiről úgy gondoljuk, hogy a középiskola befejezésekor minden fiatalnak legalább egy nyelvből legalább középfokú nyelvvizsgával kell rendelkeznie. Az iskolának olyan nyelvoktatást kell nyújtania, ami magánórák nélkül biztosítja ennek a célnak az elérését. Diákjaink – sok év tapasztalata alapján mondhatom – valóban képesek ezt teljesíteni. Az olasz kéttannyelvű tagozaton mindenki megszerzi olasz nyelvből a felsőfokú nyelvvizsgát, az emelt szintű angol, illetve német nyelvoktatás eredményeképpen ezekből a nyelvekből is felsőfokú nyelvvizsgákat szereznek diákjaink. Köztudott, hogy aki egy idegen nyelvet már magas szinten elsajátított, könnyebben tanul újabb nyelveket. Ezt tapasztaljuk, amikor a második idegen nyelvből is sokan leteszik a középfokú nyelvvizsgát.

Másik fontos kérdés, hogy elkerülve az egyoldalúságot, hogyan lehet mégis középiskolás korban – az érdeklődésnek megfelelően – bizonyos tantárgyakat emelt szinten tanítani, és ehhez mekkora óraszám szükséges. Pedagógiai programunkat úgy alakítottuk ki, hogy minden osztályban az első idegen nyelvet emelt szinten oktatjuk. Emellett a matematika, a vizuális kultúra, a biológia-kémia, az informatika és a médiaismeret tagozaton az említett tantárgyakkal is emelt szinten foglalkoznak a tanulók. Ezen kívül mindegyik osztályra vonatkozik, hogy az utolsó két évben választás alapján egy vagy két tantárgyat fel lehet venni nagyobb óraszámban (fakultatív tantárgyak). Mivel hat párhuzamos osztályt tudunk indítani, a diákok nagy száma (évfolyamonként 200 fő) miatt a fakultatív tantárgyak széles választékát tudjuk biztosítani. Mindez azt eredményezi, hogy az érettségi után diákjaink jól szerepelnek a felsőoktatásban. Legtöbben gazdasági, műszaki, egészségügyi, természettudományi, jogi vagy bölcsész tanulmányokat választanak érettségi után, de a vizuális kultúra és a médiaismeret tagozatról eredményesen pályáznak művészeti és kommunikációs szakokra is. Az érettségi évében a végzettek 80 %-a bejut az általa első helyen választott egyetemre, szakra.

El kell ismerni, hogy az eredményes egyetemi továbbtanuláshoz sokat kell tanulnia egy mai középiskolásnak. Két idegen nyelv elsajátítása mellett egy, de inkább két tantárgyból emelt szintű érettségit kell tenni. Tegyük hozzá, hogy mindezt négy vagy öt év alatt, hiszen nálunk sem hat-, sem nyolcosztályos gimnázium nem működik. Iskolánk eredményei nem hagynak kétséget, hogy meg tudunk felelni ezeknek az elvárásoknak. A középiskolák országos rangsorában (HVG,2020 november) a 100 legjobb gimnázium között a 45. helyen szerepel a Kőbányai Szent László Gimnázium, ami önmagában is örvendetes, de ha megnézzük a kizárólag négyosztályos tanterv szerint működő gimnáziumokat, akkor láthatjuk, hogy a 2. helyen állunk.

Tehetséggondozásunk a tagozatokra épül, hiszen ott van lehetőség arra, hogy – a nagyobb óraszám következtében – már az első pillanattól kezdve részletesebben, mélyebben foglalkozzanak egy-egy területtel. A versenyfelkészítés rengeteg törődéssel jár, és tanáraink fontosnak tartják, hogy a tehetséges diákokat segítsék abban, hogy a különböző versenyeken, pályázatokon eredményesen szerepeljenek.

A közelmúlt legjobb eredményei: 1. helyezés olasz nyelvből illetve vizuális kultúra tantárgyból az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV). Földrajzból egy diákunk bejutott abba a négy fős csapatba, amelyik hazánkat képviseli jövőre a Középiskolai Földrajzi Olimpián.

Az OKTV országos döntőjébe jutottak diákjaink angol nyelvből, olasz nyelvből, filozófiából és informatikából. Több diák bejutott az OKTV második fordulójába biológiából, matematikából, angol nyelvből, informatikából. Informatika tagozatosaink szép országos eredményeket érnek el programozói versenyeken (Nemes Tihamérről illetve Dusza Árpádról elnevezett versenyek).

Az érettségi vizsgaeredményekből ki lehet emelni a továbbtanulás szempontjából lényeges emelt szintű érettségi vizsgákat: 318 vizsga átlageredménye 4,8 – ami azt jelenti, hogy átlagosan 1,5 emelt szintű érettségit tettek végzőseink.

A teljes évfolyam érettségi átlaga legutóbb 4,6 volt.

Mindezekből látszik, hogy az eredményeknek is nagy fontosságot tulajdonítunk, hiszen ez szükséges ahhoz, hogy tanítványaink elérjék továbbtanulási céljaikat. Ugyanakkor elfogadjuk, hogy tanítványaink érdeklődése, motivációja a gimnáziumi évek alatt nem egyformán erős, aminek sok oka lehet. Hagyunk időt a később érőknek is, hogy kibontakozzanak. Fontos, hogy minden tanítványunk találjon magának valamit az iskolában (tanulmányok, sport, szakkör, könnyűzenei oktatás, színjátszás, egyéb), ami jó érzéssel tölti el. A 2019/2020. tanévben az iskola tanulmányi átlaga 4,1, és több mint 100 tanuló ért el kitűnő vagy jeles tanulmányi eredményt.

A jelentkező általános iskolások tanulmányi átlageredménye – évek óta – 4,5 körül van, ami azt mutatja, hogy a sok jeles és kitűnő tanuló mellett be tudnak jutni hozzánk 4,0 körül eredménnyel is, ha jó központi felvételit írnak. Sok év tapasztalata alapján mondhatom, hogy 80 pont feletti központi felvételivel és jó általános iskolai eredménnyel általában biztos a bejutás. 50 pont alatti központival nem is érdemes hozzánk jelentkezni, mert a legjobb szóbelivel sem lehet a pontszámot a kívánt mértékben feltornázni.

Remélem, tudtam hasznos információkat adni, de kérdéseikre szívesen válaszolunk, ha írnak a beiskolazas2021@szlgbp.hu elektronikus postacímen.

Sok sikert kívánok a hozzánk jelentkezőknek a felvételihez, vigyázzanak az egészségükre, különösen a felvételi időszakban!

Sárkány Péter
igazgató


Iskolánkat, képzéseinket ismertető filmjeink

Az igazgató úr iskolaismertető előadása

Öt éves képzések

1000 - Magyar-olasz két tanítási nyelvű (az előkészítő évfolyam jele: KNy)

Nyelvi előkészítő osztállyal (az előkészítő évfolyam jele: Ny)

5000 - Emelt szintű természettudományi (biológia, kémia)
6100 - Emelt szintű informatika (fél osztály)
6200 - Emelt szintű médiaismeret (tömegkommunikáció) (fél osztály)  

 Négy éves képzések (tagozatok)

2000 - Emelt szintű angol nyelv (egész osztály)
3100 - Emelt szintű matematika és angol nyelv (fél osztály)
3200 - Emelt szintű humán (fél osztály)
4100 - Emelt szintű vizuális kultúra (fél osztály)
4200 - Emelt szintű német nyelv (fél osztály)

Épület, diákélet

Épület bejáró
Diákönkormányzat
Diák sportkör


Kedves Szülő
Értékes és a fiatalokat érdeklő könyvekkel és folyóiratokkal szeretnénk bővíteni iskolánk könyvtárának gyűjteményét. Ehhez kérjük a segítségét.
A könyvek listája itt megtekinthető.
Ha úgy gondolja, hogy más jó állapotú könyvet ajándékozna szívesen az iskolának, azt is köszönettel fogadjuk.
Kérjük, hogy lehetőségéhez mérten támogassa iskolánkat ezen folyóiratok valamelyikének előfizetésével. Örömmel veszünk negyed-, fél vagy egy éves előfizetést.
Kapcsolat: icoczy@freemail.hu, nikoletta.89@gmail.com
Köszönettel:
Antalóczy Béláné és Németh Nikoletta könyvtárostanárok


Január
Osztályozó vizsgák január 4-22-ig.
A félévi osztályzatok lezárása január 22 (péntek)
Az első félév vége január 22 (péntek)
Az érettségi vizsgák tematikájának, előírt anyagainak nyilvánosságra hozása január 22 (péntek)
Ált. iskolai felvételi (közös írásbeli) január 23. (szombat) 1000
Tanítás nélküli munkanap (2) január 25 (hétfő)
A félévi értesítők kiosztása január 26-29-ig
Szülői választmány értekezlete január 26. (kedd) 1800
Általános iskolások pótló felvételije (írásbeli) január 28 (csütörtök) 1400
Szülői értekezlet január 28. (csütörtök) 1730
Perui kulturális nap január 29 (péntek)
Általános iskolai felvételi dolgozatokba betekintés január 29. (péntek) 900-1700
Informatika OKTV 2. forduló alkalmazási katergóriában január 30. (szombat) 900 - 1400
Nemes Tihamér OITV második, forduló alkalmazási kategóriában január 30. (szombat) 830 - 1330
Német munkaközösségi terep- és projektmunka Szentendrén január 31 (vasárnap)


Február
Általános iskolai felvételi értékelő lapok átvétele február 3.(szerda) 830-1630
Esti tagozat tömbösítési napja (10. és 12. évfolyamnak) február 3. (szerda)
Szülői értekezlet február 4. (csütörtök) 1730
"Év történészei" - történelem pontverseny 2. forduló: beadási határidő február 8. (hétfő)
Diákigazgató választási kampány február 8-11-ig.
hétfő-kedd: 15-18 között
szerda-csütörtök: 8-16 között
Május-júniusi érettségire jelentkezés határideje február 12. (péntek)
Nemes Tihamér OITV 3. forduló programozási kategóriában február 13. (szombat) 1000
Jótékonysági bál Szepezdért február 13. (szombat) 1830
Középiskolai jelentkezési lapok leadásának határideje február 15. (hétfő)
Esti tagozat tömbösítési napja (9. és 11. évfolyamnak) február 17. (szerda)
Hajós György matem. háziverseny 1. forduló február 18. (csütörtök) 1430
Dursza Árpád programozói csapatverseny döntő február 20. (szombat) 800
Lászlós túra (3., SZLG DSE) február 21. (vasárnap)
Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól (02.25.) február 22. (hétfő)
"Év történészei" - történelem pontverseny 3. forduló: a feladatlap kiadása február 22. (hétfő)
SZLG DSE közgyűlés február 25. (csütörtök) 1430


Március
Iskolai spanyol szavalóverseny és országos döntő március 1. (hétfő)
Olasz nyelvi fesztivál (Festival d' Italiano) március 1. (hétfő)
A 11. D osztály tematikus kiállítása március 1. (hétfő)
Általános iskolások szóbeli meghallgatása
Tanítás nélküli munkanap (3.)
március 3. (szerda)
Általános iskolások felvételije: rajz készségmérő március 3. (szerda)
Esti tagozat tömbösítési napja (10. és 12. évfolyamnak) március 3. (szerda)
Általános iskolások szóbeli meghallgatása
Tanítás nélküli munkanap (4.)
március 4. (csütörtök)
Évközi vizsgák, próbaérettségik március 4. (csütörtök)
Magyar nyelv és irodalom évközi írásbeli vizsga (11. évfolyam) március 4. (csütörtök)
Történelem évközi írásbeli vizsga (12. évfolyam) március 4. (csütörtök)
Általános iskolások szóbeli meghallgatása
Tanítás nélküli munkanap (5.)
március 5. (péntek)
Matematika próbaérettségi (12. évfolyam) március 5. (péntek)
Általános iskolai szóbeli meghallgatás március 6. (szombat)
Informatika OKTV 3. forduló programozási kategóriában március 6. (szombat)
Nemes Tihamér OITV harmadik forduló programozási kategóriában március 6. (szombat)
Általános iskolások szóbeli meghallgatása március 8. (hétfő)
Általános iskolai rajz készségmérő (pótnap) március 9. (kedd)
Ált. iskolai ideiglenes felvételi jegyzék kifüggesztése március 12. (péntek)
Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharcról március 12. (péntek)
Nemzeti ünnep március 15. (hétfő)
Esti tagozat tömbösítési napja (9. és 11. évfolyamnak) március 17. (szerda)
Esti tagozat háromnegyed éves vizsgaidős (Írásbeli) március 17 - 23
Kenguru matematika verseny március 18. (csütörtök) 1015
Fogadóóra március 18. (csütörtök) 1700 - 1900
Lászlós túra (4.) március 20. (szombat)
"Év történészei" - történelem pontverseny 3. forduló: beadási határidő március 22. (hétfő)
Ki tud többet…? (UNESCO-verseny) március 25. (csütörtök) 1430
Hajós György matematika verseny szóbeli fordulója március 26. (péntek) 1230
Irodalmi Kávéház - Színházak Világnapja (márc. 27.) alkalmából (vendégelőadó) március 26. (péntek)
Nemes Tihamér OITV 4. forduló programozási kategóriában március 27. (szombat)
Osztályozó vizsgára jelentkezés határideje a végzős évfolyamon március 30. (kedd)
DÖK szekciógyűlések március 31 (szerda)
UNESCO-műsorok március 31 (szerda) 1430