UNESCO társult iskola 1967 óta

A hónap eseményei,
Ideiglenes felvételi rangsorok,
Igazgató úr tájékoztatója a beiskolázásról,
Iskolánkat, képzéseinket ismertető filmjeink,
Kréta elérésünk,
E-ügyintézés,

Ideiglenes felvételi rangsorok

A Szent László Gimnázium

Üdvözöljük
a Szent László Gimnázium
Honlapján!

Az iskola OM azonosítója:035236, Telephely: 001
címe: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma S. út 28-34.
telefonszáma: 262-3599
Az iskola alapítványa: Összefogás a Szent László Gimnáziumért
11710002-20048556, OTP X. kerületi fiók, Kőrösi Csoma Sándor sétány
A honlaphoz 1024x768 -as képernyőfelbontás
és Internet Explorer ajánlott.


Tisztelt Szülők
Kedves Nyolcadikos Diákok!

Az iskolai nyílt napokat idén nem szervezhettük meg, de ezzel az írással is segíteni szeretném az iskolaválasztást.

A Szent László Gimnáziummal majd ötven éves a személyes kapcsolatom, mert 1971-ben, elsős gimnazistaként léptem át először az iskola küszöbét. Meggyőződéssel állíthatom, hogy tantestületünk kiváló felkészültségű pedagógusokból áll, erős kötődéssel a Szent László Gimnáziumhoz. A tanári kar egynegyede iskolánk növendéke volt valamikor. Iskolánk népszerű a pályakezdő tanárok között is, a nagy tapasztalattal rendelkező tanárok mellett sok a fiatal pedagógusunk. Iskolánk pedagógiai programja a hagyományokra épül, és – bár sok minden megváltozott az elmúlt húsz évben – a korábbról örökölt alapvető értékek mentén fejlődtünk.

Melyek ezek az értékek?

Elsősorban a diákközpontúság, ami abban nyilvánul meg, hogy szándékaink szerint minél teljesebb legyen tanítványaink iskolai élete. A magas színvonalú oktatáson túl a diákprogramok változatossága, gazdagsága miatt szeretik diákjaink az iskolát. Ezt abból is tudjuk, hogy végzett diákjaink mindig nagy szeretettel és nosztalgiával emlékeznek vissza a diákéletre. Mindannyiunk számára fontos, hogy a hozzánk felvett diákok boldogan töltsék el nálunk középiskolai éveiket.

A sportéletet a Szent László Gimnázium Diáksport Egyesülete szervezi: gyeplabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda mellett a lány tornász csapat és az úszók is szép sikereket érnek el a Diákolimpiákon. Testnevelő tanáraink és az edzők évről-évre hozzák az eredményeket diákjainkkal, úgy, hogy iskolánk sok-sok éve mindig a legeredményesebb iskolák között szerepel a Budapesti Diákolimpián.

A tanulmányokhoz is sok program kapcsolódik, ami hozzájárul ahhoz, hogy a tanulás ne csak a kötelességek teljesítéséről szóljon, hanem élményt is jelentsen. Az iskolának sok nemzetközi kapcsolata van: rendszeresen szervezünk diákcseréket (elsősorban olasz, német, belga és lengyel iskolákkal), továbbá részt veszünk európai projektekben (Erasmus Plus, Peace Camp és más). Ezek egyrészt jó lehetőséget jelentenek a nyelvgyakorlásra, másrészt szakmai együttműködések is, ami diákjaink későbbi pályaválasztása szempontjából fontos lehet. A kötelező két idegen nyelv mellett japán és koreai nyelvet is lehet tanulni szakköri keretben. A szabadidős lehetőségek közül ki szeretném emelni a különböző szakköröket a színjátszókört, a musical stúdiót, az énekkart. Az iskola rendelkezik egy saját táborral a Balaton partján, Balatonszepezden, ahol diákjaink együtt nyaralhatnak – ez szintén sok élmény forrása.

A tanulmányok terén ki szeretném emelni a nyelvtanulás fontosságát, amiről úgy gondoljuk, hogy a középiskola befejezésekor minden fiatalnak legalább egy nyelvből legalább középfokú nyelvvizsgával kell rendelkeznie. Az iskolának olyan nyelvoktatást kell nyújtania, ami magánórák nélkül biztosítja ennek a célnak az elérését. Diákjaink – sok év tapasztalata alapján mondhatom – valóban képesek ezt teljesíteni. Az olasz kéttannyelvű tagozaton mindenki megszerzi olasz nyelvből a felsőfokú nyelvvizsgát, az emelt szintű angol, illetve német nyelvoktatás eredményeképpen ezekből a nyelvekből is felsőfokú nyelvvizsgákat szereznek diákjaink. Köztudott, hogy aki egy idegen nyelvet már magas szinten elsajátított, könnyebben tanul újabb nyelveket. Ezt tapasztaljuk, amikor a második idegen nyelvből is sokan leteszik a középfokú nyelvvizsgát.

Másik fontos kérdés, hogy elkerülve az egyoldalúságot, hogyan lehet mégis középiskolás korban – az érdeklődésnek megfelelően – bizonyos tantárgyakat emelt szinten tanítani, és ehhez mekkora óraszám szükséges. Pedagógiai programunkat úgy alakítottuk ki, hogy minden osztályban az első idegen nyelvet emelt szinten oktatjuk. Emellett a matematika, a vizuális kultúra, a biológia-kémia, az informatika és a médiaismeret tagozaton az említett tantárgyakkal is emelt szinten foglalkoznak a tanulók. Ezen kívül mindegyik osztályra vonatkozik, hogy az utolsó két évben választás alapján egy vagy két tantárgyat fel lehet venni nagyobb óraszámban (fakultatív tantárgyak). Mivel hat párhuzamos osztályt tudunk indítani, a diákok nagy száma (évfolyamonként 200 fő) miatt a fakultatív tantárgyak széles választékát tudjuk biztosítani. Mindez azt eredményezi, hogy az érettségi után diákjaink jól szerepelnek a felsőoktatásban. Legtöbben gazdasági, műszaki, egészségügyi, természettudományi, jogi vagy bölcsész tanulmányokat választanak érettségi után, de a vizuális kultúra és a médiaismeret tagozatról eredményesen pályáznak művészeti és kommunikációs szakokra is. Az érettségi évében a végzettek 80 %-a bejut az általa első helyen választott egyetemre, szakra.

El kell ismerni, hogy az eredményes egyetemi továbbtanuláshoz sokat kell tanulnia egy mai középiskolásnak. Két idegen nyelv elsajátítása mellett egy, de inkább két tantárgyból emelt szintű érettségit kell tenni. Tegyük hozzá, hogy mindezt négy vagy öt év alatt, hiszen nálunk sem hat-, sem nyolcosztályos gimnázium nem működik. Iskolánk eredményei nem hagynak kétséget, hogy meg tudunk felelni ezeknek az elvárásoknak. A középiskolák országos rangsorában (HVG,2020 november) a 100 legjobb gimnázium között a 45. helyen szerepel a Kőbányai Szent László Gimnázium, ami önmagában is örvendetes, de ha megnézzük a kizárólag négyosztályos tanterv szerint működő gimnáziumokat, akkor láthatjuk, hogy a 2. helyen állunk.

Tehetséggondozásunk a tagozatokra épül, hiszen ott van lehetőség arra, hogy – a nagyobb óraszám következtében – már az első pillanattól kezdve részletesebben, mélyebben foglalkozzanak egy-egy területtel. A versenyfelkészítés rengeteg törődéssel jár, és tanáraink fontosnak tartják, hogy a tehetséges diákokat segítsék abban, hogy a különböző versenyeken, pályázatokon eredményesen szerepeljenek.

A közelmúlt legjobb eredményei: 1. helyezés olasz nyelvből illetve vizuális kultúra tantárgyból az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV). Földrajzból egy diákunk bejutott abba a négy fős csapatba, amelyik hazánkat képviseli jövőre a Középiskolai Földrajzi Olimpián.

Az OKTV országos döntőjébe jutottak diákjaink angol nyelvből, olasz nyelvből, filozófiából és informatikából. Több diák bejutott az OKTV második fordulójába biológiából, matematikából, angol nyelvből, informatikából. Informatika tagozatosaink szép országos eredményeket érnek el programozói versenyeken (Nemes Tihamérről illetve Dusza Árpádról elnevezett versenyek).

Az érettségi vizsgaeredményekből ki lehet emelni a továbbtanulás szempontjából lényeges emelt szintű érettségi vizsgákat: 318 vizsga átlageredménye 4,8 – ami azt jelenti, hogy átlagosan 1,5 emelt szintű érettségit tettek végzőseink.

A teljes évfolyam érettségi átlaga legutóbb 4,6 volt.

Mindezekből látszik, hogy az eredményeknek is nagy fontosságot tulajdonítunk, hiszen ez szükséges ahhoz, hogy tanítványaink elérjék továbbtanulási céljaikat. Ugyanakkor elfogadjuk, hogy tanítványaink érdeklődése, motivációja a gimnáziumi évek alatt nem egyformán erős, aminek sok oka lehet. Hagyunk időt a később érőknek is, hogy kibontakozzanak. Fontos, hogy minden tanítványunk találjon magának valamit az iskolában (tanulmányok, sport, szakkör, könnyűzenei oktatás, színjátszás, egyéb), ami jó érzéssel tölti el. A 2019/2020. tanévben az iskola tanulmányi átlaga 4,1, és több mint 100 tanuló ért el kitűnő vagy jeles tanulmányi eredményt.

A jelentkező általános iskolások tanulmányi átlageredménye – évek óta – 4,5 körül van, ami azt mutatja, hogy a sok jeles és kitűnő tanuló mellett be tudnak jutni hozzánk 4,0 körül eredménnyel is, ha jó központi felvételit írnak. Sok év tapasztalata alapján mondhatom, hogy 80 pont feletti központi felvételivel és jó általános iskolai eredménnyel általában biztos a bejutás. 50 pont alatti központival nem is érdemes hozzánk jelentkezni, mert a legjobb szóbelivel sem lehet a pontszámot a kívánt mértékben feltornázni.

RRemélem, tudtam hasznos információkat adni, de kérdéseikre szívesen válaszolunk, ha írnak a beiskolazas2021@szlgbp.hu elektronikus postacímen.

Sok sikert kívánok a hozzánk jelentkezőknek a felvételihez, vigyázzanak az egészségükre, különösen a felvételi időszakban!

Sárkány Péter
igazgató


Iskolánkat, képzéseinket ismertető filmjeink

Az igazgató úr iskolaismertető előadása

Öt éves képzések

1000 - Magyar-olasz két tanítási nyelvű (az előkészítő évfolyam jele: KNy)

Nyelvi előkészítő osztállyal (az előkészítő évfolyam jele: Ny) /strong>

5000 - Emelt szintű természettudományi (biológia, kémia)
6100 - Emelt szintű informatika (fél osztály)
6200 - Emelt szintű médiaismeret (tömegkommunikáció) (fél osztály)  

 Négy éves képzések (tagozatok)

2000 - Emelt szintű angol nyelv (egész osztály)
3100 - Emelt szintű matematika és angol nyelv (fél osztály)
3200 - Emelt szintű humán (fél osztály)
4100 - Emelt szintű vizuális kultúra (fél osztály)
4200 - Emelt szintű német nyelv (fél osztály)

Épület, diákélet

Épület bejáró
Diákönkormányzat
Diák sportkör


Kedves Szülő
Értékes és a fiatalokat érdeklő könyvekkel és folyóiratokkal szeretnénk bővíteni iskolánk könyvtárának gyűjteményét. Ehhez kérjük a segítségét.
A könyvek listája itt megtekinthető.
Ha úgy gondolja, hogy más jó állapotú könyvet ajándékozna szívesen az iskolának, azt is köszönettel fogadjuk.
Kérjük, hogy lehetőségéhez mérten támogassa iskolánkat ezen folyóiratok valamelyikének előfizetésével. Örömmel veszünk negyed-, fél vagy egy éves előfizetést.
KKapcsolat: icoczy@freemail.hu, nikoletta.89@gmail.com
Köszönettel:
Antalóczy Béláné és Németh Nikoletta könyvtárostanárok


Április
Esti tagozat végzős évfolyamnak év végi vizsgái április 13-22-ig.
A Föld napja április 21. (szerda)
Esti tagozat tömbösítési napja (9. és 11. évfolyamnak) április 21 (szerda)
Informatika évközi vizsga (írásbeli) április 26. (hétfő)
IIOI-CEOI -olimpiai válogató verseny április 28 - 29.
Ballagás az esti tagozaton április 29. (csütörtök) 1800
Végzősök utolsó tanítási napja április 30. (péntek)


Május
Munkaszüneti nap május 1. (szombat)
Magyar írásbeli érettségi
Tanítás nélküli munkanap
május 3. (hétfő) 900 - 1300
Biológia-kémia évközi vizsga május 3 - 4
Angol nyelv szóbeli évközi vizsga (9. évfolyam) május 3 - 5
Matematika évközi vizsga (írésbeli) május 3. (hétfő) 1400 - 1800
Magyar nyelv és irodalom szóbeli évközi vizsga (11. évfolyam) május 3. (hétfő)
Matematika írásbeli érettségi május 4. (kedd) 900 - 1200
Informatika szóbeli évközi vizsga május 4. (kedd)
Tanítás - rövidített (40 perces) órákkal május 4. (kedd) 1300 - 1700
Történelem írásbeli érettségi május 5. (szerda) 900 - 1200
Tanítás - rövidített (40 perces) órákkal május 5. (szerda) 1300 - 1700
Esti tagozat tömbösítési napja (10. évfolyamnak) május 5. (szerda)
Angol nyelv írásbeli érettségi május 6. (csütörtök) 900 - 1330
Tanítás - rövidített (40 perces) órákkal május 6. (csütörtök) 1400 - 1800
Német nyelv írásbeli érettségi május 7. (péntek) 900 - 1330
Angol szintfelmérő a leendő első évfolyamosoknak május 7. (péntek) 1500
Lászlós túra (6.) május 8. (szombat)
Nemes Tihamér OKTV 5. forduló programozási kategóriában május 8. (szombat)
Kémia írásbeli érettségi május 11. (kedd) 800
Földrajz írásbeli érettségi május 11. (kedd) 1400
"Nulladikos" szülői értekezletek május 11. (kedd) 1700
Osztályozó vizsgákra jelentkezés határideje: május 12. (szerda)
Biológia írásbeli érettségi május 12. (szerda) 800
Társadalomismeret írásbeli érettségi (csak középszinten) május 12. (szerda) 1400
Esti tagozat tömbösítési napja (9. és 11. évfolyamnak) május 12. (szerda)
Informatika emelt szintű írásbeli érettségi május 14. (péntek) 800
Ének-zene, középszintű írásbeli érettségi május 14. (péntek) 1400
Német szintfelmérő a bejövő évfolyamnak május 14. (péntek) 1500
Angol pót szintfelmérő a leendő első évfolyamosoknak május 14. (péntek) 1500
"Nulladikos tojásbuli" május 14. (péntek) 1600
Informatika középszintű írásbeli érettségi május 17. (hétfő) 800
Latin nyelv írásbeli érettségi május 17. (hétfő) 1400
Esti tagozat év végi vizsgaidőszak (írásbeli) május 17-27-ig
Fizika írásbeli érettségi május 18. (kedd) 800
Vizuális kultúra írásbeli érettségi május 18. (kedd) 1400
Francia nyelv írásbeli érettségi május 19. (szerda) 800
Filozófia írásbeli érettségi (csak emelt szinten) május 19. (szerda) 1400
Spanyol nyelvírásbeli érettségi május 20. (csütörtök) 800
Mozgóképkultúra és médiaismeret középszintű írásbeli érettségi május 20. (csütörtök) 1400
Orosz és egyéb nyelvek írásbeli érettségi május 21. (péntek) 800
Szepezdi tavaszi munkák (szülők) május 22. (szombat) 900-1800
Munkaszüneti nap május 24. (hétfő)
Olasz nyelv írásbeli érettségi május 25. (kedd) 800
Alapkészségek vizsgálata (10. évf.) május 26. (szerda)
SZLÖBK öregdiák találkozó május 28. (péntek) 1530
Szepezdi tavaszi munkák (tanárok) május 29 (szombat) 930-1800
Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról (06.04.) május 31 (hétfő)
Esti tagozat év végi vizsgaidőszak (szóbeli) május 31 - június 7-ig
Osztályozó vizsgák május 31 - június 7-ig


Június
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák június 3-10-ig.
Jótékonysági sportnap Szepezdért és az SZLG DSE-ért június 5. (szombat) 1400-1700
Év végi jegyek lezárása június 15 (kedd)
3 tanítási óra és előadások június 15. (kedd) 825-1105
Gyereknapi műsor
Helyszín: KKKK (Pataky Művelődési Központ)
június 15. (kedd) 1130-1230
Utolsó tanítási nap június 15. (kedd)
Balatonszepezdi nyári osztály- és szaktáborok június 16 - augusztus 30
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák június 17-24.
Felvett ált. isk.-sok beiratkozása: június 22. (kedd) 8001600
Tanévzáró, bizonyítványosztás június 25. (péntek) 815
Ballagás június 30. (szombat)