NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK

1. Élőbeszéd kategória

 Élőbeszéd A

 A nyelvi előkészítő tantervű „nyek”, a két tanítási nyelvű tagozatos „kny” évfolyamon tanuló diákok és azon 9. osztályos tanulók számára, akiknek az előző évekkel együtt legalább 240 olaszórájuk volt, valamint a 10. osztályos normál és emelt szintű tanterv szerint tanuló diákok részére.

Feladat: olasz nyelven megadott szituáció szerint beszélgetés a zsűrivel.

Témák, amelyekből a párbeszéd elindulhat:
La mia famiglia, la mia casa
La mia scuola, le attività scolastiche
Una mia giornata tipo
I miei passatempi preferiti
Feste preferite
Fare la spesa per una festa in casa
Una bella vacanza

Élőbeszéd B

A 9-12. osztályos két tanítási nyelvű, valamint a nyelvi előkészítő rendszerben tanuló, és a 11-12. osztályos normál és emelt szintű tanterv szerint haladó diákok számára.

Feladat:
Egy olasz nyelvű filmrészlet kétszeri megtekintése után a versenyző törekedjen minél önállóbban és összefüggően beszélni az ajánlott szempontok alapján, illetve reagálni a zsűritagok kérdéseire és felvetéseire.

2. Tolmácsverseny

A Studio Italia által kiírt verseny 11-12. osztályos tanulók részére. Részletek az 1. sz. mellékletbenben olvashatók.

3. Színpadi kategória

Egy eredeti olasz nyelven írt, maximum 20-30 perc terjedelmű mű, vagy részlet előadása olasz nyelven (lehet saját szerzemény is). Kérjük, hogy egy iskola csak egy színdarabbal készüljön! Kérjük, minél előbb jelezzék, hogy milyen technikai feltételekre van szükség a produkcióhoz.

4. Versmondó kategória (ÚJ!)

A versenyen két költeménnyel kell indulni: egy kötelező, és egy szabadon választott (eredeti olasz nyelven írt) verset kell majd elszavalni. Kérjük, hogy a tanulók hozzanak magukkal egy fénymásolatot a választott műről, és azt a verseny elején, a helyszínen adják át a zsűrinek. Részletek a 3. sz. mellékletben olvashatók.

5. Prózamondó kategória

Eredeti olasz nyelven írt prózai mű előadása. Kérjük, hogy a tanulók hozzanak magukkal egy fénymásolatot a választott műről, és azt a verseny elején, a helyszínen adják át a zsűrinek.

6. Egyéni ének

Olasz nyelvű dal előadása élő kísérettel, zenei alap segítségével vagy zenei kíséret nélkül. Kérjük a versenyzőket, hogy a jelentkezési lapon tüntessék fel, hogy komoly- vagy könnyűzenei kategóriában versenyeznek-e. A komolyzenei kategóriába tartoznak a klasszikus műdalok, a népdalok, illetve az operarészletek. Könnyűzenei műfajnak minősülnek a rock- és a popszámok, valamint a táncdalok. Kérjük feltüntetni az igényelt technikai hátteret is! (Igény esetén zongorát tudunk biztosítani.)

7. Csoportos ének

Lásd az egyéni ének kategória leírásánál!

8. Szituációs játék

Olyan 3-6 fős csapatok jelentkezését várjuk, akik vállalkoznak arra, hogy a helyszínen kihúzott olasz nyelvű szituáció alapján (20 perc felkészülési idő után) 5-10 perc időtartamú jelenetet rögtönözzenek. Elsősorban nem a színészi, hanem a nyelvi teljesítményt értékeljük.

9. Kultúrtörténeti vetélkedő – VIVA Verdi!

Kultúrtörténeti vetélkedő magyar nyelven, olaszul tanuló diákok részére, amelyre 3 fős csapatok jelentkezését várjuk. A vetélkedő magyar nyelven zajlik, de a zenei részleteket olaszul fogjuk hallgatni.

Kérjük, hogy minden iskola csak egy csapatot indítson!

15-nél több csapat jelentkezése esetén március elején selejtező fordulót tartunk, ami egy időkorlátos online kvíz kitöltése lesz.

A szóbeli vetélkedőn 15 csapat vehet részt.

Minden (továbbjutott) csapatnak március 15-ig be kell küldenie a lovas.erika@szlgbp.hu címre egy kreatív fotót. Az erre kapott pontszámok beleszámítanak a vetélkedő eredményébe! A három csapattagon kívül több szereplője is lehet a képnek. Mintha operarendezők lennének, állítsanak be egy jól felismerhető jellegzetes részletet az alább felsorolt 10 közül egy szabadon választott operából. A szereplők elhelyezkedéséből, mozdulatából, arckifejezéséből, jelzésszerű (semmiképpen nem kölcsönzői jelmezes!!) ruházatából, a háttérből felismerhető legyen az adott opera egyik kulcsjelenete. A fájl neve a választott opera olasz címe legyen! Az elektronikus levél tárgyában feltétlen szerepeljen az iskola és a település neve. A fotók értékelési szempontjai: ötletesség, kivitelezés, a jelenet felismerhetősége.

A vetélkedő témái:

ajánlott irodalom:

Kertész Iván: Aidától Zerlináig
Zarchesi: Verdi (Európa zenéje sorozat)
Operák könyve
Gatti: Verdi (a könyvből csak a fenti 10 operára vonatkozó részletek)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Verdi_m%C5%B1veinek_list%C3%A1ja
http://operakalauz.wrm.hu/operak
https://mno.hu/grund/200-eve-szuletett-giuseppe-verdi-1188983
https://btf.blog.hu/2015/03/26/16_1_dolog_amit_nem_tudtal_verdirol
http://verdi.hu/

A vetélkedővel kapcsolatos kérdés, probléma esetén írjanak a lovas.erika@szlgbp.hu címre.

10. Ki tud többet Olaszországról? - Műveltségi vetélkedő

Tíz hetes magyar nyelvű kvízjáték a Studio Italia szervezésében, amelyre a www.studioitalia.hu honlapon lehet regisztrálni. Részletek a 2. sz. mellékletben.

11. Meseírás

A helyszínen megadott történet befejezése írásban, szótár segítségével. Kérjük, hogy szótárt mindenki hozzon magával! A meseírás szabályait és értékelési módját kérjük, minden jelentkező olvassa át figyelmesen!

Kategóriák:

Meseírás I.: Azok számára, akiknek az összesített heti óraszáma – az idei tanévet is beszámítva – nem haladja meg a 18-at.

Meseírás II.: Azok számára, akiknek az összesített heti óraszáma – az idei tanévet is beszámítva – meghaladja a 18-at.

Ajánlott irodalom:

Gianni Rodari: Tante storie per giocare Editori Riuniti Gianni Rodari: Meséld te a végét! Mesék felnőtteknek és gyerekeknek olasz és magyar nyelven Ponte Alapítvány, 2000 (kétnyelvű kiadvány) Gianni Rodari: Grammatica della fantasia. Introduzione all’arte di inventare storie Einaudi Gianni Rodari: A képzelet grammatikája Pont Kiadó Kft 2001

Részletek az 4. sz. mellékletben olvashatók.

ÍRÁSBELI PÁLYÁZATOK

Az írásbeli pályázatokra a nevezéskor megadott jeligét kérjük ráírni, és 2019.02.20-ig kérjük elküldeni a festival.ditaliano2019@szlgbp.hu e-mail címre.

Debreceni Egyetem Olasz Tanszékének pályázatai:

1. Ricordi italiani in Ungheria/Magyarországi olasz emlékek

A pályázó lakókörnyezetében található olasz vonatkozású emlék (utcanév, intézménynév, szobor vagy egyéb művészeti alkotás stb.) elnevezésének, a névadó vagy alkotó életének, munkásságának feldolgozása.

A pályázóktól olasz vagy magyar nyelven írt, bibliográfiával ellátott, legalább 5 gépelt oldal (kettes sorköz, Times New Roman 12-es betű) terjedelmű dolgozatokat várunk.

2. I dialetti italiani tra cinema, musica e tv

La presenza dei dialetti e delle varietà regionali, così come delle minoranze linguistiche, in Italia è ciò che più caratterizza il Bel Paese e che da subito attrae e incuriosisce chi si avvicina allo studio dell’italiano.

Per tanto tempo si è creduto che i dialetti stessero per scomparire e che fossero destinati a un triste destino. Invece, i dialetti hanno dimostrato negli anni una nuova e interessantissima vitalità.

Nella musica, nel cinema, nella letteratura, su Internet, i dialetti trovano sempre più uno spazio aperto e fecondo, rappresentano uno strumento creativo ed espressivo per parlanti di tutte le età: dai giovani rapper ai grandi romanzieri., dalla canzone popolare alle serie Tv di successo.

Sfruttando questa grande quantità di materiali linguisticamente misti tra italiano e dialetti, potrete provare voi stessi a riprodurre queste parlate locali, prendendo come spunto una canzone, un video musicale, il trailer o la scena di un film o di una serie televisiva.

3. Nuove forme di narrazione

I social network e i nuovi mass media hanno cambiato negli ultimi 10 anni il modo in cui giovani e adulti comunicano quotidianamente. Anche se spesso si parla di questi strumenti per via di episodi particolarmente negativi e per il loro uso spesso offensivo e violento, allo stesso tempo i social network sono una miniera di usi creativi, spiritosi e positivi, in cui le persone si incontrano, scambiano esperienze, comunicano e costruiscono vere e proprie narrazioni.

Sono ormai tanti gli esperimenti fatti in questo senso, come la riscrittura di grandi classici della letteratura attraverso Twitter o l’elaborazione di meme e post in cui si raccontano o si rielaborano vere e proprie storie.

Il compito in questo caso allora sarà quello di costruire un proprio racconto in gruppo e in modo partecipativo. Costruite la vostra trama, i vostri personaggi (famosi, letterari o semplicemente inventati da voi) e mettetela “in scena” con gli strumenti tecnologici che più vi sembrano adatti:

Alcune indicazioni sulla realizzazione e l’invio delle prove

I materiali possono essere registrati/copiati su CD o DVD e inviati in doppia copia.

Le prove possono anche essere inviate con altre modalità multimediali:

Per le prove del tipo 2:

Per le prove del tipo 3:

Per qualsiasi informazione, richiesta di chiarimenti o supporto, potete contattare:

Dr. Paolo Orrù paolo.orru1@gmail.com

ELTE Olasz Tanszékének pályázatai:

1. Versfordítás (5. sz. melléklet)

2. Prózafordítás (6. sz. melléklet)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Olasz Tanszékének pályázatai:

A PPKE BTK Olasz Tanszéke a 2018/2019. tanévi Festival d’Italiano keretében a következő témakörökben ír ki pályázatot magyarországi gimnáziumok tanulói számára:

fordítás-elemzés, nyelvészet.

A témakörökben beadható pályamunkák címe, a dolgozattal kapcsolatos elvárások:

Fordítás-elemzés:

„Az Isteni Színjáték Babits Mihály és Nádasdy Ádám fordításában - a Pokol egyik szabadon választott éneke alapján”

Magyar nyelven írt, 10-15.000 karakter hosszúságú dolgozat formájában várjuk a két fordítás összehasonlító elemzését.

A dolgozat utalhat korábbi magyar Dante-fordításokra és általában Dante és az Isteni Színjáték magyarországi fogadtatásának történetére.

Nyelvészet:

„L’italiano dei giovani”

A téma feldolgozását segítő kérdések: Milyen főbb nyelvi és nyelvhasználati változások (újdonságok) figyelhetők meg a 21. század első éveiben született (vagyis körülbelül most gimnazista korú) fiatalok körében? A nyelv melyik elemeit (pl. hangsúly, mondatszórend, egyeztetés, szókészlet stb.) érintik inkább a változások; a beszélt vagy az írott nyelvben érhetők tetten?

Izgalmas lehet saját olasz ismerős(ök), barát(ok) nyelvi produktumainak (pl. digitális eszközök segítségével történő kommunikáció) elemzése, vagy más olasz fiatalok megkérdezésén alapuló „felmérés” adatainak bemutatása a fenti szempontok alapján.

A témában lehetőleg olasz nyelven írt, konkrét példákat is tartalmazó bemutató elemzést várunk kb. 4-5 oldal terjedelemben (bibliográfia és esetleges mellékleten kívül).

A pályázatok beadási határideje: 2019. február 20.

A pályaművek elkészítéséhez jó munkát kívánunk!

Pécsi Tudományegyetem Olasz Tanszékének pályázatai:

1. Kreatív írás pályázat (7. sz. melléklet)

2. Írásbeli (magyarul) Képzelje el, hogy olasz bevándorló az Egyesült Államokban 1918-ban, aki, csoda folytán a mai Olaszországban találja magát, mint emigráns. Hogyan érzékelné a helyzetét a maga száz évvel korábbi helyzetének, tapasztalatainak a fényében?

3. Hasonlítsa össze, elemezze a két dalt és a videoclipet! Milyen társadalmi problémák, korjellemzők, sztereotípiák jelennek meg a szövegben és képi megjelenítésben! (magyarul)

Fabri Fibra - In Italia ft. Gianna Nannini

Toto Cutugno - L'Italiano (1983)

Szegedi Tudományegyetem Olasz Tanszékének pályázata:

Prózafordítás: Testo tratto dal romanzo Solo con un cane di Beatrice Masini (8. sz. melléklet)

Külön kategória:

Újságírás, riportkészítés (9. sz. melléklet)