Könyvtárpedagógiai munka

A könyvtárhasználati ismeretek elsajátítása szerepel a NAT-ban, így része a magyar irodalom és az informatika tantárgyak tananyagának. Ezen kívül bármilyen szakórához kapcsolódhat könyvtárhasználati foglalkozás. A könyvtárismereti foglalkozásokat a könyvtárostanárok a 9-10. évfolyamosoknak tartják, majd lehetőség szerint mindezeket gyakorlás és ismétlés révén elmélyítés céljából felsőbb éves tanulóknak is.

A témák a következők:
 • Az iskolai könyvtár bemutatása, szolgáltatásai, használata
 • A könyvtárak szolgáltatásai
 • A különböző könyvtártípusok és azok használata
 • A könyvtári dokumentumok, mint információs források
 • A könyvtári honlapok, online könyvtárak ismerete
 • A könyvtári katalógusok jellemzői, használatuk elsajátítása
 • A szellemi munka technikája: cédulázás, jegyzetkészítés, bibliográfia készítése
 • A könyv és a könyvtárak története
 • Az információszerzés hagyományos és nem hagyományos eszközeinek összehasonlítása
 • Az informatika tantárgy érettségi témakörébe tartozik a könyvtárismeret is. Ezért az érettségire készülő diákoknak felkészítésre, konzultációra van lehetőségük.

  Vissza