Hírek, információk
Bácskai KárolynéGyászjelentés  

BÁCSKAI KÁROLYNÉ, MARIKA NÉNI
1933-2021

Bácskai Károlyné, 1933. augusztus 24-én született Szarvason. Iskolába Szarvason, majd Orosházán járt, Szegeden lett a magyar nyelv és irodalom tanára. Édesapja Zima Pál tanyasi tanító volt, az ő példáját követve választotta a pedagógus pályát. Édesanyja a családi otthon melegségét biztosította a család számára. 15 éves volt, amikor öccse született, aki fiatalon az Egyesült Államokba távozott.

Marika Orosházán kezdett tanítani, ahol hamarosan megismerkedett férjével, akivel 1957-ben Pestre költöztek. Hat évig kőbányai általános iskolákban dolgozott, majd 1963 őszétől az I. László Gimnázium magyartanára lett. 30 éves volt ekkor, és 32 évnyi régi lászlós diák emlékezhet most rá szeretettel.

Kezdettől fogva vállalt osztályfőnökséget, rendszeresen látogatta tanítványai családját. Legjobb tudása, meggyőződése szerint terelgette a kamasz elsősöket a felnőtté válás rögös útján. Osztályainak végzett növendékei később is gyakran visszajöttek hozzá beszámolni életük alakulásáról.

Sokunkban megmaradtak utánozhatatlan mozdulatai, kéztartásának kecses koreográfiája egy-egy új anyag bevezetésekor. „A rokokó…”

Olyan nagy műveltségű, igényes pedagógus egyéniség volt, aki tudását nemcsak átadni volt képes, de az olvasást, az irodalmat megszerettető képességével sok tanítványt tudott ösztönözni a magyartanári pálya felé. A tanítást minden diák esetében személyes ügyként kezelte, és igyekezett a tananyag átadása mellett emberközelbe hozni az írókat, költőket, nyelvészeket.

Egyik volt tanítványa, ki szintén a tanári hivatást választotta, így beszélt Róla: „Igyekszem én is olyan gyerekcentrikus tanár lenni, amilyen ő volt.”

Sokoldalúságával kitekintést nyújtott a színház, a színjátszás felé, irodalmi műsorok, szavalóversenyek kínáltak lehetőséget a szunnyadó tehetségek kibontakozására. Egyik legkedvesebb területe a lengyel irodalom volt, senki más nem tudta olyan lelkesen méltatni, mint ő. Pályája végén – a tanítás mellett – szívesen dolgozott könyvtárosként is, gondozta a gimnázium hatalmas könyvállományát.

Két fia is itt érettségizett a ’80-as években, a család „otthon” volt a gimnázium falai között.

26 nyugdíjas év után, 88 éves korában távozott e világból.

Emlékét szeretettel őrizzük!

Felvételi 2022-23

Tájékoztató a járvány helyzettel és a digitális oktatással kapcsolatban

Tájékoztató a Közösségi Szolgálatról

A Gyermekvédelmi törvény módosítása

Pályázatok

Készítők