Elérhetőségeink:
Telefon: 06 (1) - 262-35-99
Email: titkarsag.esti@gmail.com

1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 28-32

FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT

OM azonosító: 035236
Októbertől már csak más iskolából való átiratkozásra van lehetőség!

A Kőbányai Szent László Gimnázium Felnőttoktatási Tagozatán a tanítás az esti oktatás munkarendje szerint folyik. Tagozatunk a képzés ingyenes, a térítési díj fizetési kötelezettség megszűnt.

A 2011. évi CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint:
60. § (3) A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja tanulmányait felnőttoktatás keretében, melyben a tizenhatodik életévét betölti.
45. § (3) A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt.

Tanítási napok a 2017-2018-as tanévben:

 

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

9. évfolyam

 

X

4 hetente egy alkalommal

X

10. évfolyam

  

 X

X

11. évfolyam

X

 

X

12. évfolyam

  X

  

X

A tanítási órák 15 órakor kezdődnek.  

A tagozaton tanított tárgyak ütemezése:

Tantárgy

9. évf.

10. évf.

11. évf.

12. évf.

Magyar nyelv

X

X

X

X

Magyar irodalom

X

X

X

X

Matematika

X

X

X

X

Történelem

X

X

X

X

Angol nyelv

X

X

X

X

Fizika

X

X

 

 

Kémia

X

X

 

 

Biológia

 

X

X

 

Földrajz

X

X

 

 

Informatika

 

 

X

 

Etika

 

 

 

X


Különbözeti vizsga a 10-12. évfolyamra jelentkezőknek:
A különbözeti vizsga szükségességét a beiratkozás során, a bizonyítvány megtekintése után állapítjuk meg.
Érettségi vizsga: A hatályos jogszabályok szerint az iskolával tanulói jogviszonnyal rendelkezőknek nem kell az érettségi vizsgáért fizetni.
Tankönyvek: A tankönyvek beszerzéséről mindenki saját maga gondoskodik. A szükséges tankönyvek listáját és a beszerzési helyek címeit az első tanítási napon kapják meg, illetve azután megtekinthető lesz a hirdető táblánkon (a porta előterében).
Családi pótlék jár a szülőnek vagy diáknak a jogszabályban meghatározott korig.
Diákigazolványt minden tanuló igényelhet. A jelen törvények szerint kedvezményes MÁV és BKK bérlet váltható az estis diákigazolvánnyal.
Társadalombiztosítás (TB) és árvaellátás nem jár az esti tagozaton tanulóknak.

Beiratkozás:

Szükséges iratok:


         Előző bizonyítvány(ok)
         Személyi igazolvány
         A következő okmányok fénymásolata:
                     személyi igazolvány
                     lakcímkártya
                     TAJ kártya
                     OM kártya
(ha van)
Jelentkezés az estis iskolatitkárnál a portával szemben.

A jelentkezési lapot a beiratkozáskor az iskolában töltheti ki.
 

 
© Copyright 2009. Szent László Gimnázium. Készítette: Palkó Tamás